Chaimaxxx.jouwweb.nl
Home » taken op de computer

taken op de computer

 

 

 

 

Werkwoordspelling : werkbladen       IK HEB DEZE ALLEMAAL GEMAAKT EN JULLIE??? 

 

 Werkwoordspelling : on-line oefenen  

 

Werkwoordspelling tt1

 

Werkwoordspelling tt2                                                    

 

Werkwoordspelling tt3       

 

Werkwoordspelling tt4  

 

 Werkwoordspelling tt5  

 

 Werkwoordspelling tt6 

 

Werkwoordspelling tt7                               

 

Werkwoordspelling tt

 

 Werkwoordspelling vt

 

Werkwoordspelling tt vt   met oplossleutel

 

 Werkwoordspelling vt1

 

 Werkwoordspelling vt2 met oplossleute l

 

 

Tracht met de hulp van de tijdmachine de volgende vraagjes op te lossen.

Je kan tijd sparen door de antwoorden te kopiëren en te plakken onder de vragen.

Markeer telkens je antwoord !

Sla dit word-document eerst op in je map.  Open dan het opgeslagen document.

Je kan nu gemakkelijk van de tijdmachine naar het document en andersom.

Je kan dit document ook kopiëren naar je persoonlijke webiste.

Ontstaan

 Bekijk eerst het filmpje.

Keer nu terug naar de tijdmachine en los de vraagjes op.

1. Wanneer en waar ontstond Rome ?

2. Wie stonden volgens de legende aan de basis van de stad Rome ?

 

Het Romeinse Rijk

 Bekijk eerst het filmpje

4. Welke 6 volkeren behoorden tot het Romeinse Rijk ?  (voeg kaart bij het antwoord)

5. Wanneer stond Rome aan het toppunt van haar macht ?

6. Aan de noordelijke grenzen begonnen barbaarse stammen de Romeinen aan te vallen.                                                    

     Welk volk was dat ?

 

Hun betekenis

7. De Romeinen hebben ons veel geleerd wat we nu nóg kennen of toepassen.

    Som op waarover ze ons bijleerden.  Zorg ook voor passende afbeeldingen.

 

Het bestuur

8. Rome is op 3 verschillende manieren bestuurd geweest : door koningen, senatoren en keizers.

     Hoe heten die bestuursvormen ?

 

Het onderwijs

9. Waarover kregen de (rijke) kinderen les in het basisonderwijs ?

 

10. Wat konden de jongen doen na het basisonderwijs ?

 

11. En de meisjes ?

 

De stad

12.In het midden van de stad bouwden de Romeinen een forum (een marktplein).

     Welke activiteiten deden de mensen op het forum ?  (Zorg ook voor een passende afbeelding.)

 

Ontspanning

13. De mensen in de oudheid konden op veel verschillende manieren aan ontspanning doen.

       Noem 4 plaatsen waar ze naartoe gingen om te ontspannen. (Zorg ook voor een passende afbeelding.)

 

Het geloof

14. Wie was de oppergod (de belangrijkste god) van de Romeinen ?

 

15. Hier nog enkele afbeeldingen (met namen) van Romeinse goden. 

 

Pompeï

16. Door welke vulkaan werd het stadje Pompeï in 79 na Chr. bedolven door rook en as ?

        (Zorg ook voor een passende afbeeldingen.)

 

17. Hoe komt het dat het stadje na zoveel jaren bijna helemaal intact gebleven is ?

 

Zend je document met de antwoorden naar

Van bij je thuis naar                   meester.rik@telenet.be

Vanuit computerklas naar        meester5c@gmail.com   

 

Of kopieer je document naar je persoonlijke website. 

Vergeet dan niet je website-adres door te mailen naar

Van bij je thuis naar                   meester.rik@telenet.be

Vanuit computerklas naar        meester5c@gmail.com   

 dit is nog van het museum